zpět na úvodní stránku

Abstrakty

Instrukce k odesílání abstraktů:

  • fomát souboru Word
  • písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 2
  • členění na úvod, materiál a metody, výsledky a závěr
  • maximální délka textu: 200 slov
  • v emailu vyjádřete preferovanou formu prezentace (přednáška nebo poster)

Abstrakty zasílejte jako přílohu na email mladiorl2020@gmail.com do 15. 1. 2020.