zpět na úvodní stránku

Vítejte na webových stránkách
XVIII. kongresu mladých otorinolaryngologů

Termín konání

12. až 14. 3. 2020
 

Místo konání

Špindlerova bouda, Krkonoše
 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám pozvat vás na již XVIII. kongres mladých otorinolaryngologů, který se zaměřuje na odborníky do 35 let a poskytuje příležitost k ústní prezentaci výsledků jejich práce v uvolněnější atmosféře než bývá na národních kongresech. Neméně důležitá je i společenská stránka kongresu a vzájemné poznávání kolegů z České i Slovenské republiky. K tomu jistě dobře přispěje prostředí Špindlerova Mlýnu, které skýtá řadu možností sportovního vyžití i příjemné relaxace. A navíc, v termínu konání kongresu téměř s jistotou garantuje dostatečné množství sněhu. Budeme se velmi těšit na viděnou.

Za organizační tým

MUDr. Veronika Bandúrová
Prezidentka kongresu
 

Akci odborně zaštiťuje

MUDr. Veronika Bandúrová
Prezident kongresu

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Odborný garant kongresu

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
Vědecký garant kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole