zpět na úvodní stránku

Instrukce

Na této stránce najdete upřesnění formátu přednášek a posterů pro XVIII. kongres mladých otorinolaryngologů.

Program s délkou přednášky či posteru naleznete pod záložkou Program.

Prosíme o dodržování délky příspěvků.

Přednášky

Přednášky jsou rozděleny do jednotlivých sekcí.

V případě prezentací klinických výstupů prosím nezapomínejme na odstranění veškerých identifikátorů pacienta, zejména rodného čísla (nejčastěji se zapomíná na obrázcích např. CT či MRI).

Připravené prezentace prosím zasílejte na email mladiorl2020@gmail.com, a to do 11. 3. 2020 do 20 hod. Tím předejdeme případným tech­nic­kým problémům těsně před přednáškou.

Postery

Prezentace posterů bude probíhat formou krátké přednášky (3 min).

Vzor prezentace si můžete stáhnout ZDE. Není tedy potřeba nic tisknout.

V případě prezentací kazuistik prosím nezapomínejme na odstranění veškerých identifikátorů pacienta, zejména rodného čísla (nejčastěji se zapomíná na obrázcích např. CT či MRI).

Připravené prezentace prosím zasílejte na email mladiorl2020@gmail.com, a to do 11. 3. 2020 do 20 hod. Tím předejdeme případným tech­nic­kým problémům těsně před přednáškou.

Instrukce pro řečníky / předání podkladů k přednáškám

Dostavte se do přednáškového sálu nejméně 30 minut před začátkem Vaší sekce, kde si můžete vyzkoušet přednášku, kterou jste zaslali organizátorům předem na mail mladiorl2020@gmail.com Pokud jste přednášku předem nestihli poslat, technici v sále nahrají Vaši prezentaci do počítače, prezentaci vyzkouší a zkontrolují, zda se zobrazuje správně.

Otevírací hodiny přednáškového sálu:
čtvrtek 12. 3. 2020:   13.30–17.00
pátek 13. 3. 2020:     13.30–18.00
sobota 14. 3. 2020:   08.30–14.00

Všechny řečníky zdvořile žádáme o dodržování času své prezentace.