• backend
    Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti ORLCHHK ČLS JEP
    XX. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES
    MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ
    7. – 9. 3. 2024

XX. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES MLADÝCH OTORINOLARYNGOLOGŮ

Základní informace

POŘADATEL

Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti ORLCHHK ČLS JEP
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ZÁŠTITA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové
a LF HK

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

EA Congress Hotel Aldis
Akademika Bedrny 371/12
500 03 Hradec Králové - Věkoše
50°12'54.6"N 15°49'49.1"E

TERMÍN KONÁNÍ KONGRESU

7.-9. 3. 2024

PREZIDENT

MUDr. Anna Švejdová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové

VĚDECKÝ VÝBOR

MUDr. Michal Homoláč
MUDr. Viktoria Hránková
MUDr. Diana Horvát Hriseňková
MUDr. Tomáš Kostlivý
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Kristýna Hegerová
MUDr. Michal Homoláč
MUDr. Nicol Koblásová
MUDr. Kristýna Néma
MUDr. Tomáš Valenta
MUDr. Lucie Zeinerová
MUDr. Jasmin Draganovič

Akreditace ČLK / Certifikáty

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity. 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.

Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID).
Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení kongresu.

Organizační zajištění

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování kongresu pod IČ 19386206 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.