AKTIVNÍ ÚČAST - Registrace byla ukončena

INFORMACE K REGISTRACI AKTIVNÍ ÚČASTI NA KONGRESU

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 • Abstrakty budou přijímány pouze v elektronické formě při ON-LINE registraci k aktivní účasti.
 • Povinné údaje abstraktu: prezentující autor, spoluautor, pracoviště, poděkování podpory projektu (např. grant, firemní podpora).
 • Obsah abstraktu struktura: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr.
  • Abstrakty musí obsahovat konkrétní data autorů.
  • Maximální počet znaků v abstraktu je celkem 3.000.
  • Abstrakty budou vydány v elektronické formě Sborníku abstraktů, který bude opatřen ISBN.
  • Prezentující autor odpovídá za obsahovou stránku abstraktu.

FORMY PŘIHLÁŠEK K AKTIVNÍ ÚČASTI

 • Aktivní účast na kongresu je možná prezentace formou přednášky, nebo e-posteru.
 • Registraci prosím proveďte on-line na webových stránkách kongresu: ZDE.
 • V registračním formuláři si zvolíte preferovanou formu prezentace (přednáška, e-poster).
 • Pro přihlášení Vaší prezentace je nutné vložit při registraci abstrakt Vašeho sdělení.
 • Po zaslání přihlášky k aktivní účasti Vám bude zasláno emailem potvrzení o přijetí.
 • O zařazení a formě Vaší prezentace rozhodne programový výbor kongresu.
 • O přijetí a zařazení Vaší prezentace budete vyrozuměni 1. 2. 2024.

Aktivní účastníky žádáme, aby provedli současně i registraci své účasti na kongresu, viz odkaz na registraci on-line.

E-POSTERY

E-postery budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísla, autora a názvu.

E-Poster musí být připraven ve formátu na výšku, pro maximální využití celé plochy monitoru (poměr stran 9:16). Poměr stran může být i odlišný, v tom případě se výška přizpůsobí možné šířce zobrazení na monitoru.

Dbejte na správné rozvržení důležitých informací: název příspěvku, autoři, úvod, materiál/metody, výsledky, diskuse, závěr a odkazy / literatura. Zvolte vhodný typ a dostatečnou velikost písma, jednoduchou a jasnou grafiku.

Pro vytvoření posteru lze použít připravenou šablonu, ve které jsou již přednastaveny správné rozměry, typ a velikost písma.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - Registrace byla ukončena
Před odesláním musíte odsouhlasit.

Organizační zajištění

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování kongresu pod IČ 19386206 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.